Ograniczenie możliwości spotkań bezpośrednich utrudnia lub wręcz uniemożliwia nam prowadzenie klasycznych zajęć terapeutycznych.
W tej sytuacji, korzystając z nowoczesnych technologii komunikacyjnych, proponujemy Państwu zajęcia terapeutyczne prowadzone zdalnie (on-line).

Do korzystania z zajęć zdalnej terapii logopedycznej zachęcamy szczególnie dzieci szkolne i uczęszczające do "zerówek".

Wymagania techniczne

Terapię on-line prowadzimy korzystając z aplikacji komunikacyjnej Skype.
Aby móc komunikować się zdalnie z terapeutą, należy najpierw:

  • przygotować komputer (stacjonarny lub laptop) wyposażony w mikrofon oraz głośniki lub słuchawki - komputer ten musi mieć możliwość komunikacji z siecią internetową
  • zainstalować na ww. komputerze bezpłatne oprogramowanie Skype, które można pobrać TUTAJ
  • przygotować drukarkę (najlepiej kolorową), która będzie niezbędna do wydrukowania ćwiczeń przesyłanych przed zajęciami przez terapeutę
  • nożyczki - mogą być potrzebne do wycięcia elementów niektórych zadań
  • klej do papieru
  • zeszyt A4 - wykorzystywany dotychczas do zajęć

Dzień przed zajęciami wyślemy Państwu pliki z materiałami do wydrukowania, które potrzebne będą podczas lekcji.
Po zajęciach prosimy o wklejenie kart pracy do naszego zeszytu.