Terapeuci

 

mgr Aneta Szumska – neurologopeda, pedagog, terapeuta wczesnej interwnecji i wspomagania rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia, certyfikowany terapeuta Metody Krakowskiej (http://www.szkolakrakowska.pl/), członek Polskiego Towarzystwa Neurologopedów (http://www.ptnl.pl).

Absolwentka Uniwersytetu SWPS, Akademii Pedagogiki Specjalnej i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Prowadzi terapię zaburzeń rozwoju mowy występujących u dzieci z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, zespołem Aspergera, alalią, afazją, niedosłuchem, porażeniem mózgowym, zespołami genetycznymi  i obniżoną sprawnością intelektualną. Zajmuje się także korygowaniem nieprawidłowości artykulacyjnych, wyrównywaniem opóźnień rozwoju mowy oraz prowadzi terapię dzieci zagrożonych dysleksją.

Metoda Krakowska jest systemową terapią funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Podstawowym założeniem metody jest stymulacja rozwoju intelektualnego dziecka. Nie chodzi tylko o naukę mowy, czy naukę czytania, ale o osiąganie kolejnych etapów w rozwoju wszystkich funkcji poznawczych. Prowadzona stymulacja opiera się na mechanizmach neuroplastyczności mózgu, czyli zmianie reprezentacji korowych w wyniku organizowanych podczas terapii doświadczeń. Terapia neurobiologiczna stymuluje wszystkie funkcje poznawcze, naśladując etapy ich kształtowania się obserwowane u dzieci bez trudności rozwojowych (http://www.szkolakrakowska.pl/).

 • Terapia neurobiologiczna – prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania – mgr Katarzyna Sedivy
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją) – dr Zdzisława Orłowska-Popek
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnienie pracy lewej półkuli mózgu – dr hab. Marta Korendo
 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych – dr hab. Marta Korendo, mgr Katarzyna Sedivy
 • Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera – dr hab. Marta Korendo
 • Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi – mgr Agnieszka Bala
 • Metoda Krakowska w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – warsztat praktyczny – mgr Katarzyna Sedivy
 • Manualne Torowanie Głosek – mgr Elżbieta Wianecka
 • Dziennik wydarzeń w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji – dr Zdzisława Orłowska-Popek
 • Stymulacja funkcji poznawczych dzieci z Zespołem Downa – mgr Marta Młodzińska
 • Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) – diagnoza i terapia – dr Ewa Bielenda-Mazur
 • Diagnoza i terapia wad wymowy – dr Alicja Kabała
 • Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami – wspomaganie rozwoju - dr Katarzyna Sedivy-Mączka
 • Metody badania zagrożenia dysleksją – dr hab. Marta Korendo
 • Ortoptyka – podstawy diagnozy i rehabilitacji. Znaczenie prawidłowego widzenia a trudności szkolne (czytanie, pisanie) – mgr Iwona Słotwińska
 • Logopedyczne warsztaty naukowo-szkoleniowe pierwszego i drugiego stopnia: diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń niepłynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną – dr n. hum. Mieczysław Chęciek
 • Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej – dr n. hum. Anna Prożych
 • Dyslalia ankyloglosyjna – o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii – dr hab. Barbara Ostapiuk
 • Jak efektywnie prowadzić terapię logopedyczną w przypadku wady zgryzu lub rozszczepu – dr n. hum. Agnieszka Banaszkiewicz
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – mgr Aleksandra Łada
 • Wspomaganie karmienia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – mgr Marcelina Przeździęk
 • Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie Dziecięcego Masażu Shantala wg metodyki Holenderskiej Organizacji Shantala – Polska Szkoła Masażu Shantala
 • Rozwój dziecka – ontogeneza motoryczna oraz odruchy w pierwszym roku zycia – mgr Joanna Surowińska
 • Elastic Therapeutic Taping in Head, Neck and Orofacial disorders – Esther de Ru
 • Podstawy terapii pozycji oralnej (Talk Tools) – mgr Piotr Jaworski
 • Kurs pierwszego stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej – mgr Małgorzata Karga
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza, terapia, masaż – mgr Katarzyna Gromelska
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem część pierwsza – Fundacja Synapsis
 • Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci – metoda Carole Sutton – Fundacja Synapsis
 • AAC – Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji – mgr Alina Smyczek
 • Picture Exchange Communication System – Poziom 1 – Pyramid Educational PECS Consultant
 • Szkolenia i warsztaty dla rodzin dzieci z autyzmem, terapeutów, nauczycieli i wolontariuszy – Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i ich Rodzin KROK PO KROKU
 • Roczne szkolenie teoretyczne i staż praktyczny w Ośrodku dla Dzieci z Autyzmem Fundacji Synapsis

 • Historyjki obrazkowe (Aneta Szumska, Urszula Kubasiewicz)

  Pomoc przeznaczona jest do wykorzystania w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, a także dla dzieci rozpoczynających naukę czytania. Ćwiczenia z wykorzystaniem historyjek można dowolnie modyfikować, ucząc rozpoznawania przyczyn i skutków zdarzeń, rozumienia czasowników, również czytania samogłosek, wyrażeń dźwiękonaśladowczych, czasowników oraz rzeczowników.

  Dziecko rozumie lub wskazuje przyczynę oraz skutek, porządkuje wydarzenia w czasie. Prawidłowe myślenie przyczynowo-skutkowe pozwala przewidywać skutki działań własnych lub działań innych osób. Pomaga także zrozumieć pojawiające się w różnych sytuacjach emocje, poznać konsekwencje zdarzeń, a także przewidywać przyszłe działania własne i innych.

  Do nabycia w sklepie internetowym Centrum Metody Krakowskiej.

  View the embedded image gallery online at:
  https://vocatio.edu.pl/main/index.php/terapeuci#sigFreeIdba7f07222e

   

 • Studium przypadku dziecka z alalią motoryczną (Aneta Szumska)
  w publikacji:
  Neurologopedyczne studia przypadków tom IV, pod redakcją dr Elżbiety Stecko (2017)

  View the embedded image gallery online at:
  https://vocatio.edu.pl/main/index.php/terapeuci#sigFreeId2d4bc3179a

 

 

mgr Marzena Mrózek – logopeda, filolog

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku filologia polska ze specjalnością: logopedia. Aktualnie pogłębia swą wiedzę na studiach podyplomowych: Neurologopedia Profilowana ze specjalnościami Wczesna Interwencja Logopedyczna oraz Neurologopedia Dzieci i Dorosłych na WSP im. J. Korczaka w Warszawie.

Prowadzi terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami autyzmu, zespołu Aspergera, alalią, afazją, opóźnionym rozwojem mowy, dysleksją oraz dzieci z tracheostomią. Doświadczenie zdobyła na licznych praktykach oraz wolontariatach logopedycznych. Pracuje również jako logopeda w przedszkolu.

 • Elektrostymulacja w logopedii – mgr Elżbieta Radkowska
 • Kinesiotaping w Logopedii - mgr Ewa Wojewoda
 • Konferencja „Wczesna interwencja logopedyczna dziecka z dysfunkcją neuromotoryczną” - dr Teresa Kaczan
 • Nowoczesne techniki wspomagające pracę z twarzą w terapii logopedycznej - mgr Piotr Hawryluk
 • Stymulowanie rozwoju dziecka z dysfunkcją neuromotoryczną w odniesieniu do poznania polisensorycznego - mgr Joanna Marjańska
 • Wady artykulacyjne spółgłosek i samogłosek oraz ich korygowanie - mgr Sylwia Zasada
 • Rotacyzm - mgr Sylwia Zasada
 • Seplenienie (szereg szumiący, ciszący i syczący) - mgr Sylwia Zasada
 • Mowa bezdźwięczna - mgr Sylwia Zasada
 • Praktyki logopedyczne: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwoju, Kraków
 • Praktyki logopedyczne: Tabita – Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej, Konstancin-Jeziorna

 

 

 

mgr Adrianna Dzięgielewska – psycholog o specjalności klinicznej, certyfikowany diagnosta ADOS-2

Absolwentka Wydziału Psychologii Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Aktualnie zdobywa wiedzę z zakresu logopedii w pomagisterskim studium logopedycznym Uniwersytetu SWPS.

Ma doświadczenie w prowadzeniu terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, autyzmem, zespołem Aspergera, obniżoną sprawnością intelektualną, afazją, dysleksją, padaczką.

 • Terapia neurobiologiczna – prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania – dr Zdzisława Orłowska-Popek
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją) – dr Zdzisława Orłowska-Popek
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnienie pracy lewej półkuli mózgu – dr hab. Marta Korendo
 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych – dr hab. Marta Korendo, mgr Katarzyna Sedivy-Mączka
 • Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) – diagnoza i terapia – dr Ewa Bielenda-Mazur
 • Szkolenie z wykorzystania ADOS-2 w diagnostyce klinicznej – dr Izabela Chojnicka
 • VII Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna - Problemy logopedii XXI wieku - wczesna interwencja logopedyczna, wpływ wysokich technologii na rozwój mowy, zaburzenia artykulacji
 • Wczesne wykrywanie zaburzeń autystycznych - mgr Joanna Surowińska
 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce; POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPII BEHAWIORALNEJ; 3-modułowy kurs bazowy z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania - mgr Beata Blok, mgr Zofia Brzeska, mgr Małgorzata Marszałek

 

 

 

Zapraszamy do gabinetu Vocatio mieszczącego się przy ul. Ratuszowej 11 na warszawskiej Pradze.

View the embedded image gallery online at:
https://vocatio.edu.pl/main/index.php/terapeuci#sigFreeId266fdf0712

oraz do nowego gabinetu Vocatio mieszczącego się przy ul. Juliusza Osterwy 2b w warszawskiej Radości.