Terapeuci

 

mgr Aneta Szumska – neurologopeda, pedagog, terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia, certyfikowany terapeuta Metody Krakowskiej (http://www.szkolakrakowska.pl/), członek Polskiego Towarzystwa Neurologopedów, wykładowca na kierunku Neurologopedia Profilowana w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie oraz w Collegium Humanum.

Absolwentka Uniwersytetu SWPS, Akademii Pedagogiki Specjalnej i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Prowadzi terapię zaburzeń rozwoju mowy występujących u dzieci z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, zespołem Aspergera, alalią, afazją, niedosłuchem, porażeniem mózgowym, zespołami genetycznymi i obniżoną sprawnością intelektualną. Zajmuje się także korygowaniem nieprawidłowości artykulacyjnych, wyrównywaniem opóźnień rozwoju mowy oraz prowadzi terapię dzieci zagrożonych dysleksją.

Metoda Krakowska jest systemową terapią funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Podstawowym założeniem metody jest stymulacja rozwoju intelektualnego dziecka. Nie chodzi tylko o naukę mowy, czy naukę czytania, ale o osiąganie kolejnych etapów w rozwoju wszystkich funkcji poznawczych. Prowadzona stymulacja opiera się na mechanizmach neuroplastyczności mózgu, czyli zmianie reprezentacji korowych w wyniku organizowanych podczas terapii doświadczeń. Terapia neurobiologiczna stymuluje wszystkie funkcje poznawcze, naśladując etapy ich kształtowania się obserwowane u dzieci bez trudności rozwojowych (http://www.szkolakrakowska.pl/).

 • Elektrostymulacja w logopedii – mgr Aleksandra Kaczyńska, mgr Ewa Wojewoda
 • Terapia neurobiologiczna – prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania – mgr Katarzyna Sedivy
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją) – dr Zdzisława Orłowska-Popek
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnienie pracy lewej półkuli mózgu – dr hab. Marta Korendo
 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych – dr hab. Marta Korendo, mgr Katarzyna Sedivy
 • Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera – dr hab. Marta Korendo
 • Sposoby eliminowania zachowań manipulacyjnych dzieci z zespołem Aspergera – dr hab. Marta Korendo
 • Praca z dzieckiem autystycznym - początek drogi – mgr Agnieszka Bala
 • Metoda Krakowska w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - warsztat praktyczny – mgr Katarzyna Sedivy
 • Manualne Torowanie Głosek – mgr Elżbieta Wianecka
 • Dziennik wydarzeń w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji – dr Zdzisława Orłowska-Popek
 • Stymulacja funkcji poznawczych dzieci z zespołem Downa – mgr Marta Młodzińska
 • Terapia dzieci z zespołem Downa – wykorzystywanie MTG i gestów wizualizacyjnych – mgr Małgorzata Kuśnierz
 • Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) - diagnoza i terapia – dr Ewa Bielenda-Mazur
 • Diagnoza i terapia wad wymowy – dr Alicja Kabała
 • Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami - wspomaganie rozwoju – dr Katarzyna Sedivy-Mączka
 • Metody badania zagrożenia dysleksją – dr hab. Marta Korendo
 • Jak kreatywnie uczyć ortografii – prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska
 • Trudności w nauce czytania w różnych grupach wiekowych (dzieci 3-4 letnie, dzieci 5-6 letnie i 7-letnie) – prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska
 • Zabawa i działania w rzeczywistym świecie – prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska
 • Językowe ćwiczenia słuchowe dla dzieci w wieku 3-4 lata, 5-7 lat i 8-10 lat – dr hab. Marta Korendo
 • Praca nad kompetencją językową - budowanie zdań prostych i rozwiniętych – dr Zdzisława Orłowska-Popek
 • Programowanie języka u osób dorosłych z afazją – dr Anna Siudak
 • Techniki Metody Krakowskiej w pracy z dorosłymi osobami z afazją – dr Anna Siudak
 • Budowanie systemu językowego u dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi. Wprowadzanie pytań krok po kroku – mgr Dagmara Śmiałkowska, mgr Iwona Wójtowicz
 • Ortoptyka - podstawy diagnozy i rehabilitacji. Znaczenie prawidłowego widzenia a trudności szkolne (czytanie, pisanie) – mgr Iwona Słotwińska
 • Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej – dr n. hum. Anna Prożych
 • Dyslalia ankyloglosyjna - o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii – dr hab. Barbara Ostapiuk
 • Jak efektywnie prowadzić terapię logopedyczną w przypadku wady zgryzu lub rozszczepu – dr n. hum. Agnieszka Banaszkiewicz
 • Mowa bezdźwięczna - postępowanie logopedyczne – dr n. hum. Agnieszka Banaszkiewicz
 • Efektywne postępowanie w przypadku sygmatyzmu właściwego (wymowa międzyzębowa, sygmatyzm boczny, sygmatyzm przyzębowy itd.) – dr Iwona Michalak-Widera
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – mgr Aleksandra Łada
 • Dysfagia w neonatologii i pediatrii – mgr Anna Karaś
 • Rozwój umiejętności jedzenia dziecka 0-3 l. – mgr Paulina Stobnicka-Stolarska
 • Wspomaganie karmienia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – mgr Marcelina Przeździęk
 • Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie Dziecięcego Masażu Shantala wg metodyki Holenderskiej Organizacji Shantala – Polska Szkoła Masażu Shantala
 • Rozwój dziecka - ontogeneza motoryczna oraz odruchy w pierwszym roku życia – mgr Joanna Surowińska
 • Elastic Therapeutic Taping in Head, Neck and Orofacial disorders – Esther de Ru
 • Podstawy terapii pozycji oralnej (Talk Tools) – mgr Piotr Jaworski
 • Kurs pierwszego stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej – mgr Małgorzata Karga
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza, terapia, masaż – mgr Katarzyna Gromelska
 • Terapia interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7 - Palin PCI – dr hab. Katarzyna Węsierska
 • Logopedyczne warsztaty naukowo-szkoleniowe pierwszego i drugiego stopnia: diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń niepłynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną – dr n. hum. Mieczysław Chęciek
 • Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie – prof. dr hab. Jolanta Panasiuk
 • Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia się – mgr Ewa Grzelak
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem część pierwsza – Fundacja Synapsis
 • Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci - metoda Carole Sutton – Fundacja Synapsis
 • Wybór terapii oraz ścieżki edukacji - dziecko w wieku przedszkolnym – Fundacja Pomoc Autyzm
 • AAC - Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji – mgr Alina Smyczek
 • Picture Exchange Communication System - Poziom 1 – Pyramid Educational PECS Consultant
 • Szkolenia i warsztaty dla rodzin dzieci z autyzmem, terapeutów, nauczycieli i wolontariuszy – Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i ich Rodzin KROK PO KROKU
 • Roczne szkolenie teoretyczne i staż praktyczny w Ośrodku dla Dzieci z Autyzmem Fundacji Synapsis

 • Historyjki obrazkowe (Aneta Szumska, Urszula Kubasiewicz)

  Pomoc przeznaczona jest do wykorzystania w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, a także dla dzieci rozpoczynających naukę czytania. Ćwiczenia z wykorzystaniem historyjek można dowolnie modyfikować, ucząc rozpoznawania przyczyn i skutków zdarzeń, rozumienia czasowników, również czytania samogłosek, wyrażeń dźwiękonaśladowczych, czasowników oraz rzeczowników.

  Dziecko rozumie lub wskazuje przyczynę oraz skutek, porządkuje wydarzenia w czasie. Prawidłowe myślenie przyczynowo-skutkowe pozwala przewidywać skutki działań własnych lub działań innych osób. Pomaga także zrozumieć pojawiające się w różnych sytuacjach emocje, poznać konsekwencje zdarzeń, a także przewidywać przyszłe działania własne i innych.

  Do nabycia w sklepie internetowym Centrum Metody Krakowskiej.

  View the embedded image gallery online at:
  https://vocatio.edu.pl/main/index.php/terapeuci#sigFreeIdba7f07222e

   

 • Studium przypadku dziecka z alalią motoryczną (Aneta Szumska)
  w publikacji:
  Neurologopedyczne studia przypadków tom IV, pod redakcją dr Elżbiety Stecko (2017)

  View the embedded image gallery online at:
  https://vocatio.edu.pl/main/index.php/terapeuci#sigFreeId2d4bc3179a

 

 

mgr Agnieszka Traczyńska – neurologopeda, terapeuta wczesnej interwencji, logopeda, pedagog, nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Absolwentka Akademii Świętokrzyskiej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie.

Pracuje jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 oraz jako szkolny logopeda. Prowadzi terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej w afazji, terapię dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z opóźnionym rozwojem mowy, z wadami wymowy, z trudnościami szkolnymi, dzieci dyslektycznych i zagrożonych dysleksją.

 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją) – dr Zdzisława Orłowska-Popek
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania – dr Zdzisława Orłowska-Popek
 • Moje sylabki-nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną – dr Justyna Leszka
 • Diagnoza i terapia ryzyka dysleksji dzieci w wieku przedszkolnym – dr Justyna Leszka
 • Zastosowanie gestów artykulacyjnych w terapii logopedycznej – dr Justyna Leszka
 • Kinesiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej – dr hab. Emilia Mikołajewska
 • Ortodoncja dla logopedów. Diagnoza i terapia funkcji kompleksu ustno-twarzowego w ujęciu ortodontyczno-neurologopedycznym – mgr Aleksandra Listwoń
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza, terapia, masaż – mgr Katarzyna Gromelska
 • Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej – dr n. hum. Anna Prożych
 • Oddychanie w praktyce logopedycznej – dr Mira Rządzka
 • Sygmatyzm i rotacyzm w pracy logopedy - podejście praktyczne – mgr Anna Sowała-Rembielak
 • Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym – dr Mira Rządzka
 • Funkcje połykania w kontekście terapii logopedycznej – dr Mira Rządzka
 • Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – mgr Ewa Zielińska
 • Sztuka motywowania, czyli co robić, by dziecku chciało się chcieć – mgr Bożena Janiszewska
 • Terapia sygmatyzmu międzyzębowego – mgr Anna Balewska
 • Opóźniony Rozwój Mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne – mgr Ewa Małachowska
 • Rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci na progu obowiązku szkolnego – WCIES
 • Diagnoza pedagogiczna w wychowaniu przedszkolnym i kształceniu zintegrowanym – WCIES
 • Metodyka pracy z przedszkolakiem
 • Zabawy fundamentalne dla przedszkoli
 • Wprowadzenie dzieci w świat pisma – metoda Ireny Majchrzak
 • Skuteczne metody wychowawcze i nauczania
 • Rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci na progu obowiązku szkolnego
 • Ćwiczenia poprawiające higienę i emisję głosu
 • Przygotowanie dzieci do nauki pisania i czytania poprzez zabawę

 

 

 

mgr Joanna Skowrońska – neurologopeda, surdologopeda, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, provider Neuroflow, terapeuta psychomotoryki, terapeuta miofunkcjonalny.

Absolwentka Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie.

Na co dzień pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jako specjalista w ramach zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka zajmując się terapią neurologopedyczną dzieci z zaburzeniami rozwoju już od pierwszych miesięcy życia, a także prowadzi trening słuchowy Neuroflow dla starszych dzieci.

 • Terapia miofunkcjonalna wg Anity Kittel – mgr Barbara Paradowska
 • Karty Oceny Zachowania i Emocji – KOMLOGO
 • Kinezjotaping w logopedii – Ewa Wojewoda
 • Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? - diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych – dr Marzena Machoś
 • Podstawy neurologii i pediatrii dla logopedów. Całościowa ocena dziecka – dr n. med. Jolanta Uchman
 • Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie – dr hab. Jolanta Panasiuk
 • Trichotillomania - złe nawyki – mgr Joanna Dąbrowska
 • Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej – dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska
 • Odruchy pierwotne traktu ustno-twarzowego odruchy słabe i przetrwałe terapia w podejściu neurorozwojowym – dr hab. Emilia Mikołajewska
 • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOMLOGO
 • Karty Oceny Słuchu Fonemowego – KOMLOGO
 • Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym – mgr Marta Baj-Lieder
 • Praktyczne metody pracy z dziećmi z zaburzeniami komunikacji. Programowanie rozwoju językowego
 • Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy – dr Andrzej Senderski
 • Opóźniony rozwój mowy – dr Iwona Michalak-Widera
 • Dziecko dwujęzyczne w terapii logopedycznej – WCIES
 • Rozwój dziecka 1-2 rok życia, wczesne zaburzenia neurorozwojowe, diagnostyka - co każdy lekarz wiedzieć powinien – Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, Pracownia Neurodiagnostyki
 • Wczesne zaburzenia funkcji oralnych (pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych) u noworodków i niemowląt  z grupy ryzyka obciążenia ciążowo-porodowego - warsztaty neurologopedyczne, moduł rozwijający /0-1r.ż./ – dr Aleksandra Łada
 • Test Rozwoju Językowego – Instytut Badań Edukacyjnych
 • Program percepcyjno-motoryczny Ruch dla Uczenia się (Move to Learn) – WCIES
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KOMLOGO
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją ) – dr Zdzisława Orłowska-Popek
 • Makaton szkolenie I stopnia – dr Bogusława Kaczmarek
 • Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg M. Procus i M. Block – dr Zofia Kułakowska
 • Szkolenie I stopnia w zakresie terapii integracji sensorycznej – Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej
 • szkolenie I i II stopnia "Kinezjologia Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów edukacyjna" (gimnastyka mózgu) - metoda P. Dennisona
 • Konferencja "Autyzm a praktyka oparta na dowodach"
 • Konferencja "Wczesna interwencja logopedyczna dziecka z dysfunkcją neuromotoryczną"

 

 

 Zapraszamy do gabinetu Vocatio mieszczącego się przy ul. Ratuszowej 11 na warszawskiej Pradze.

View the embedded image gallery online at:
https://vocatio.edu.pl/main/index.php/terapeuci#sigFreeId266fdf0712

oraz do gabinetu Vocatio mieszczącego się przy ul. Juliusza Osterwy 2b w warszawskiej Radości.