O mnie

 

mgr Aneta Szumska – neurologopeda, pedagog, terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia, certyfikowany terapeuta Metody Krakowskiej (http://www.szkolakrakowska.pl/), specjalista ortodoncji funkcjonalnej MFS, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta elektrostymulacji, członek Polskiego Towarzystwa Neurologopedów, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Miofunkcjonalnej, wykładowca akademicki.

Absolwentka Uniwersytetu SWPS, Akademii Pedagogiki Specjalnej i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Prowadzi terapię zaburzeń rozwoju mowy występujących u dzieci z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, zespołem Aspergera, alalią, afazją, niedosłuchem, porażeniem mózgowym, zespołami genetycznymi i obniżoną sprawnością intelektualną. Zajmuje się także korygowaniem nieprawidłowości artykulacyjnych, wyrównywaniem opóźnień rozwoju mowy oraz prowadzi terapię dzieci zagrożonych dysleksją.

Metoda Krakowska jest systemową terapią funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Podstawowym założeniem metody jest stymulacja rozwoju intelektualnego dziecka. Nie chodzi tylko o naukę mowy, czy naukę czytania, ale o osiąganie kolejnych etapów w rozwoju wszystkich funkcji poznawczych. Prowadzona stymulacja opiera się na mechanizmach neuroplastyczności mózgu, czyli zmianie reprezentacji korowych w wyniku organizowanych podczas terapii doświadczeń. Terapia neurobiologiczna stymuluje wszystkie funkcje poznawcze, naśladując etapy ich kształtowania się obserwowane u dzieci bez trudności rozwojowych (http://www.szkolakrakowska.pl/).

 • Wędzidełko języka – lek. Donata Oziemczuk, mgr Monika Owsianowska
 • Neurogenoaspekt w diagnozie i terapii logopedycznej – dr Kamila Czarnik
 • Nerwy czaszkowe. Ujęcie logopedyczne – dr Kamila Czarnik
 • Patofizjologia praktyczne. Znaczenie opisu usg przezciemiączkowego – dr Kamila Czarnik
 • Praktycznie o pracy z językiem - makroglosja – dr Kamila Czarnik
 • Dokarmianie - warsztat praktyczny dla specjalistów – lek. Agnieszka Browarska
 • Szkolenie modułowe MFS - prof. Jose Duran von Arx, lek. stom. Monika Ośko, dr Mira Rządzka, mgr Arleta Czuchryta
 • Osteopatia w pediatrii - badanie pediatryczne niemowlaka: wędzidełko, problemy z karmieniem, plagiocefalia, kręcz szyi – Didde Thorsted
 • Osteopatyczne zabiegi lecznicze w pediatrii i neonatologii – mgr Aneta Szczepańska-Rybak
 • Miofrenuloplastyka dla logopedów – dr Jakub Bargiel, mgr Anna Koźlik
 • Terapia manualna w terapii logopedycznej – dr Marian Majchrzycki
 • Stawy skroniowo-żuchwowe – diagnostyka i leczenie – mgr Dominika Kębłowska
 • Karmienie wcześniaka – mgr Marta Karwot-Pięta
 • Ocena funkcjonalno-anatomiczna jamy ustnej noworodków i niemowląt – lek. Agnieszka Browarska
 • Osteopatia w pediatrii - badanie pediatryczne niemowlaka, kolka, refluks – Didde Thorsted
 • Przyrosty masy ciała – lek. Agnieszka Browarska
 • Twarzoczaszka - stawy skroniowo-żuchowowe – mgr Grzegorz Kowalski
 • Biomechnika ssania piersi – lek. Agnieszka Browarska
 • MFT 4-8 sTArs – Terapia Miofunkcjonalna wg Anity Kittel – mgr Barbara Paradowska
 • MFT 9-99 sTArs – Terapia Miofunkcjonalna wg Anity Kittel – mgr Barbara Paradowska
 • Elektrostymulacja w logopedii – mgr Aleksandra Kaczyńska, mgr Ewa Wojewoda
 • Terapia neurobiologiczna – prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania – mgr Katarzyna Sedivy
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją) – dr Zdzisława Orłowska-Popek
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnienie pracy lewej półkuli mózgu – dr hab. Marta Korendo
 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych – dr hab. Marta Korendo, mgr Katarzyna Sedivy
 • Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera – dr hab. Marta Korendo
 • Sposoby eliminowania zachowań manipulacyjnych dzieci z zespołem Aspergera – dr hab. Marta Korendo
 • Praca z dzieckiem autystycznym - początek drogi – mgr Agnieszka Bala
 • Metoda Krakowska w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - warsztat praktyczny – mgr Katarzyna Sedivy
 • Manualne Torowanie Głosek – mgr Elżbieta Wianecka
 • Dziennik wydarzeń w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji – dr Zdzisława Orłowska-Popek
 • Stymulacja funkcji poznawczych dzieci z zespołem Downa – mgr Marta Młodzińska
 • Terapia dzieci z zespołem Downa – wykorzystywanie MTG i gestów wizualizacyjnych – mgr Małgorzata Kuśnierz
 • Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) - diagnoza i terapia – dr Ewa Bielenda-Mazur
 • Diagnoza i terapia wad wymowy – dr Alicja Kabała
 • Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami - wspomaganie rozwoju – dr Katarzyna Sedivy-Mączka
 • Metody badania zagrożenia dysleksją – dr hab. Marta Korendo
 • Jak kreatywnie uczyć ortografii – prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska
 • Trudności w nauce czytania w różnych grupach wiekowych (dzieci 3-4 letnie, dzieci 5-6 letnie i 7-letnie) – prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska
 • Zabawa i działania w rzeczywistym świecie – prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska
 • Językowe ćwiczenia słuchowe dla dzieci w wieku 3-4 lata, 5-7 lat i 8-10 lat – dr hab. Marta Korendo
 • Praca nad kompetencją językową - budowanie zdań prostych i rozwiniętych – dr Zdzisława Orłowska-Popek
 • Programowanie języka u osób dorosłych z afazją – dr Anna Siudak
 • Techniki Metody Krakowskiej w pracy z dorosłymi osobami z afazją – dr Anna Siudak
 • Budowanie systemu językowego u dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi. Wprowadzanie pytań krok po kroku – mgr Dagmara Śmiałkowska, mgr Iwona Wójtowicz
 • Ortoptyka - podstawy diagnozy i rehabilitacji. Znaczenie prawidłowego widzenia a trudności szkolne (czytanie, pisanie) – mgr Iwona Słotwińska
 • Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej – dr n. hum. Anna Prożych
 • Dyslalia ankyloglosyjna - o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii – dr hab. Barbara Ostapiuk
 • Jak efektywnie prowadzić terapię logopedyczną w przypadku wady zgryzu lub rozszczepu – dr n. hum. Agnieszka Banaszkiewicz
 • Mowa bezdźwięczna - postępowanie logopedyczne – dr n. hum. Agnieszka Banaszkiewicz
 • Efektywne postępowanie w przypadku sygmatyzmu właściwego (wymowa międzyzębowa, sygmatyzm boczny, sygmatyzm przyzębowy itd.) – dr Iwona Michalak-Widera
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – mgr Aleksandra Łada
 • Dysfagia w neonatologii i pediatrii – mgr Anna Karaś
 • Rozwój umiejętności jedzenia dziecka 0-3 l. – mgr Paulina Stobnicka-Stolarska
 • Wspomaganie karmienia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – mgr Marcelina Przeździęk
 • Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie Dziecięcego Masażu Shantala wg metodyki Holenderskiej Organizacji Shantala – Polska Szkoła Masażu Shantala
 • Rozwój dziecka - ontogeneza motoryczna oraz odruchy w pierwszym roku życia – mgr Joanna Surowińska
 • Elastic Therapeutic Taping in Head, Neck and Orofacial disorders – Esther de Ru
 • Podstawy terapii pozycji oralnej (Talk Tools) – mgr Piotr Jaworski
 • Kurs pierwszego stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej – mgr Małgorzata Karga
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza, terapia, masaż – mgr Katarzyna Gromelska
 • Terapia interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7 - Palin PCI – dr hab. Katarzyna Węsierska
 • Logopedyczne warsztaty naukowo-szkoleniowe pierwszego i drugiego stopnia: diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń niepłynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną – dr n. hum. Mieczysław Chęciek
 • Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie – prof. dr hab. Jolanta Panasiuk
 • Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia się – mgr Ewa Grzelak
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem część pierwsza – Fundacja Synapsis
 • Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci - metoda Carole Sutton – Fundacja Synapsis
 • Wybór terapii oraz ścieżki edukacji - dziecko w wieku przedszkolnym – Fundacja Pomoc Autyzm
 • AAC - Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji – mgr Alina Smyczek
 • Picture Exchange Communication System - Poziom 1 – Pyramid Educational PECS Consultant
 • Szkolenia i warsztaty dla rodzin dzieci z autyzmem, terapeutów, nauczycieli i wolontariuszy – Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i ich Rodzin KROK PO KROKU
 • Roczne szkolenie teoretyczne i staż praktyczny w Ośrodku dla Dzieci z Autyzmem Fundacji Synapsis

 • Historyjki obrazkowe (Aneta Szumska, Urszula Kubasiewicz)

  Pomoc przeznaczona jest do wykorzystania w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, a także dla dzieci rozpoczynających naukę czytania. Ćwiczenia z wykorzystaniem historyjek można dowolnie modyfikować, ucząc rozpoznawania przyczyn i skutków zdarzeń, rozumienia czasowników, również czytania samogłosek, wyrażeń dźwiękonaśladowczych, czasowników oraz rzeczowników.

  Dziecko rozumie lub wskazuje przyczynę oraz skutek, porządkuje wydarzenia w czasie. Prawidłowe myślenie przyczynowo-skutkowe pozwala przewidywać skutki działań własnych lub działań innych osób. Pomaga także zrozumieć pojawiające się w różnych sytuacjach emocje, poznać konsekwencje zdarzeń, a także przewidywać przyszłe działania własne i innych.

  Do nabycia w sklepie internetowym Centrum Metody Krakowskiej.

  View the embedded image gallery online at:
  https://vocatio.edu.pl/main/index.php/o-mnie#sigFreeIdba7f07222e

   

 • Studium przypadku dziecka z alalią motoryczną (Aneta Szumska)
  w publikacji:
  Neurologopedyczne studia przypadków tom IV, pod redakcją dr Elżbiety Stecko (2017)

  View the embedded image gallery online at:
  https://vocatio.edu.pl/main/index.php/o-mnie#sigFreeId2d4bc3179a

 

Umów wizytę

Uprzejmie proszę o zapisywanie się na konsultacje:

 1. na portalu Znany Lekarz
 2. lub w recepcji Kliniki Smyka: 22 613 12 34.
Korzystając z poniższego przycisku [Umów wizytę] przejdą Państwo do mojego kalendarza, gdzie można sprawdzić dostępne terminy.

Aneta Szumska - ZnanyLekarz.pl