Leczenie czynnościowe – regulatory funkcji MFS

Wzorzec wzrostu twarzoczaszki od wczesnego dzieciństwa jest definiowany przez szereg czynników warunkujących równowagę układu mięśni. Proces wzrostu kości zależy od aktualnych funkcji mięśni, języka, policzków oraz funkcji oddychania, anatomii migdałka gardłowego i migdałków podniebiennych. W sytuacji równowagi mięśniowej zęby znajdują się w pozycji neutralnej i nie zmieniają swojego położenia.

Oddychanie torem ustnym, brak pozycji spoczynkowej języka na podniebieniu, odgryzanie bocznymi zębami, atypowe połykanie z tłoczeniem języka, przerost migdałka gardłowego i migdałów podniebiennych, spożywanie miękkich pokarmów - mogą prowadzić do wad zgryzu. Powyższe dysfunkcje czynnościowe obserwowane w okresie wzrostu są w 80% przyczyną wad zgryzu. Mają też niekorzystny wpływ na postawę.

Terapia regulatorami MFS opiera się na leczeniu dysfunkcji czynnościowych i stymulowaniu harmonijnego procesu wzrostu. Priorytetem w terapii zaburzeń czynnościowych jest przywrócenie oddychania przez nos. Podczas oddychania torem nosowym wargi są zwarte. W jamie ustnej wytwarza się podciśnienie, które utrzymuje język w prawidłowej pozycji na podniebieniu. Przy oddychaniu torem ustnym nie uzyskamy prawidłowego napięcia mięśni języka i dna jamy ustnej. Powoduje to całą kaskadę zaburzeń czynnościowych.

Diagnoza funkcjonalna i leczenie za pomocą indywidualnie dobranego regulatora MFS to metoda rehabilitacji funkcji czynnościowych jamy ustnej, takich jak oddychanie, pozycja spoczynkowa języka na podniebieniu, połykanie, znormalizowanie napięcia mięśni wokółustnych i żwaczy. Metoda może być stosowana do funkcjonalnego leczenia pacjentów dorosłych oraz dzieci już od 4 roku życia. Regulatory funkcji MFS mogą być stosowane także w czasie leczenia ortodontycznego. Dla stabilnego wyniku ortodontycznego konieczne jest przywrócenie poprawnych i stabilnych funkcji układu mięśniowego.

Zapraszamy na diagnozę, w przypadku gdy borykają się Państwo z:

  • dysfunkcją oddychania, czyli oddychaniem przez usta w dzień i/lub w nocy,
  • chrapaniem,
  • zapadającymi się skrzydełka nosa,
  • zgrzytaniem zębami lub ich częstym zaciskaniem,
  • atypowym połykaniem z jednoczesnym naciskiem języka na zęby,
  • obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym,
  • wadami wymowy.
Po przeprowadzeniu diagnozy funkcjonalnej, terapeuta dobierze odpowiedni typ i rozmiar regulatora MFS.