Kiedy należy skorzystać z konsultacji

Każde dziecko rozwija się w swój indywidualny sposób, w różnym czasie nabywając określone umiejętności. Jest jednak zdefiniowany zespół symptomów, które powinny zaalarmować Rodzica, że właśnie jego dziecko potrzebuje ponadstandardowej uwagi i pomocy.

Jeżeli którekolwiek z poniższych stwierdzeń opisuje stan Twojego dziecka – wymaga ono niezwłocznej konsultacji logopedycznej:

 • oddycha torem ustnym – śpi z otwartą buzią, ślini poduszkę, chrapie
 • sprawia wrażenie, jakby miało problemy ze słuchem
 • ignoruje głośne lub nagłe dźwięki
 • nie rozumie poleceń
 • w wieku 7 miesięcy nie gaworzy, łącząc ze sobą sylaby, np. ba-ba, ta-ta-ta, gu-ga
 • w wieku 11 miesięcy nie wskazuje palcem
 • w wieku 18 miesięcy nie mówi pojedynczych wyrazów
 • po drugich urodzinach nie wypowiada prostych zdań np. mama am, tata bum bum
 • nie toleruje jedzenia o określonej konsystencji, np. grudkowatego lub włóknistego, krztusi się
 • w 3. roku życia nie wymawia samogłosek: a o u e i y oraz spółgłosek: p b m f w t d n l ś ź ć dź
 • w 4. roku życia nie wymawia głosek: k g h
 • w 5. roku życia nie wymawia lub wymawia nieprawidłowo głoski: s z c dz
 • w 6. roku życia nie wymawia lub wymawia nieprawidłowo głoski: sz ż cz dż r
 • podczas mówienia wkłada język między zęby
 • masz wrażenie, że stale mówi przez nos
 • ubezdźwięcznia głoski - np. zamiast do domu mówi to tomu, zamiast banan mówi panan, zamiast noc-nos, zamiast burza-pusza
 • gdy nasila się problem niepłynności mówienia