Gabinet neurologopedyczny

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ?

Obejmuje:

 • wywiad
 • ocenę rozwoju dziecka i jego komunikacji z otoczeniem
 • ocenę umiejętności poznawczych
 • ocenę umiejętności rozumienia i tworzenia wypowiedzi
 • ocenę aparatu artykulacyjnego: jego budowy (język, podniebienie, żuchwa, zgryz), funkcji (oddychanie, odgryzanie, żucie, połykanie), sprawności i napięcia mięśni
 • orientacyjne badanie słuchu
 • badanie lateralizacji
 • prognozę czasu trwania usprawniania logopedycznego
 • podanie zakresu ćwiczeń
 

takich, jak niedokształcenie mowy:

 • w autyzmie
 • z powodu niedosłuchu
 • na tle niepełnosprawności intelektualnej
 • z powodu zespołów genetycznych
 • u dzieci z porażeniem mózgowym
 

Ma na celu wyrównanie opóźnienia i polega na prowadzeniu ćwiczeń stymulujących rozwój mowy dziecka. Rodzicu - jeśli zauważyłeś, że mowa Twojej pociechy odbiega od rówieśników, zapraszam do mojego gabinetu. Pamiętaj, że po zdmuchnięciu 2 świeczek na torcie, dziecko powinno porozumiewać się składając wyrazy, czyli wypowiadając proste zdania dwuwyrazowe: "nie ciem", "mama am", "tata bum bum". Jeśli mowa Twojego dziecka nie rozwija się, potraktuj to jako sygnał ostrzegawczy.

 

Ma na celu usunięcie wszelkich wadliwych dźwięków i wytworzenie na ich miejsce prawidłowych realizacji oraz utrwalenie ich w mowie.

Gdy Twoje dziecko:

 • mówi niewyraźnie,
 • ma trudności z wymawianiem niektórych głosek,
 • podczas mówienia wysuwa język, umieszczając go między zębami,

zapraszam do mojego gabinetu.

 

Polega na zbadaniu poprawności funkcji związanych z jedzeniem, sposobem oddychania, wytwarzaniem dźwięku, ruchomością i napięciem języka, warg. Wcześnie rozpoczęte działania poprawiające czynności pokarmowe i oddechowe wpływają na rozwój mowy. Rodzicom przekazywane są wskazówki zawierające informacje o warunkach niezbędnych do prawidłowego kształtowania się komunikacji werbalnej. W przypadku nieprawidłowości podejmowane są działania korygujące i stymulujące rozwój mowy.

 
 • diagnoza oraz opieka okołozabiegowa
 
 • rozszczep wargi i podniebienia
 
 • nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka
 • otwarta jama ustna
 • przygotowanie do leczenia ortodontycznego
 • nadmierne ślinienie się
 

Ma na celu skorygowanie, czyli pozbycie się niepłynności oraz zredukowanie poziomu lęku przy zastosowaniu ćwiczeń rozluźniających, oddechowych, emisyjnych, artykulacyjnych i słuchowych oraz zastosowaniu przedłużonego tempa mowy. Terapia polega na ścisłej współpracy z rodziną pacjenta.

 

Obejmuje ćwiczenia percepcji słuchowej, wzrokowej, sprawności manualnej oraz trening linearnych uporządkowań oraz ujmowania relacji.

 

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci nie umiejących czytać lub mających trudności w czytaniu. Metoda polega na nauce globalnego czytania sylab - głoski wprowadzane są tu w sylabach, a nie w izolacji. Zawsze nadawane jest im znaczenie, które ułatwia dziecku proces zapamiętania materiału i przyspiesza naukę czytania ze zrozumieniem. W przypadku dzieci już czytających, zajęcia usprawniają technikę i podnoszą płynność czytania.

 

Zapraszam na konsultacje i terapię.
(wskazania do terapii)
 

mgr Aneta Szumska

neurologopeda, pedagog,
terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia,
certyfikowany terapeuta Metody Krakowskiej,
terapeuta miofunkcjonalny
Aneta Szumska - ZnanyLekarz.pl