Gabinet neurologopedyczny

Serdecznie zapraszamy do gabinetów w Warszawie: na Pradze-Północ oraz w Radości.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Obejmuje:

 • wywiad
 • ocenę rozwoju dziecka i jego komunikacji z otoczeniem
 • ocenę umiejętności poznawczych
 • ocenę umiejętności rozumienia i tworzenia wypowiedzi
 • ocenę aparatu artykulacyjnego: jego budowy (język, podniebienie, żuchwa, zgryz), funkcji (oddychanie, odgryzanie, żucie, połykanie), sprawności i napięcia mięśni
 • orientacyjne badanie słuchu
 • badanie lateralizacji
 • prognozę czasu trwania usprawniania logopedycznego
 • podanie zakresu ćwiczeń
 

takich, jak niedokształcenie mowy:

 • w autyzmie
 • z powodu niedosłuchu
 • na tle niepełnosprawności intelektualnej
 • z powodu zespołów genetycznych
 • u dzieci z porażeniem mózgowym
 

Ma na celu wyrównanie opóźnienia i polega na prowadzeniu ćwiczeń stymulujących rozwój mowy dziecka. Rodzicu - jeśli zauważyłeś, że mowa Twojej pociechy odbiega od rówieśników, zapraszamy do naszego gabinetu. Pamiętaj, że po zdmuchnięciu 2 świeczek na torcie, dziecko powinno porozumiewać się składając wyrazy, czyli wypowiadając proste zdania dwuwyrazowe: "nie ciem", "mama am", "tata bum bum". Jeśli mowa Twojego dziecka nie rozwija się, potraktuj to jako sygnał ostrzegawczy.

 

Ma na celu usunięcie wszelkich wadliwych dźwięków i wytworzenie na ich miejsce prawidłowych realizacji oraz utrwalenie ich w mowie.

Gdy Twoje dziecko:

 • mówi niewyraźnie,
 • ma trudności z wymawianiem niektórych głosek,
 • podczas mówienia wysuwa język, umieszczając go między zębami,

zapraszamy do naszego gabinetu.

 

Polega na zbadaniu poprawności funkcji związanych z jedzeniem, sposobem oddychania, wytwarzaniem dźwięku, ruchomością i napięciem języka, warg. Wcześnie rozpoczęte działania poprawiające czynności pokarmowe i oddechowe wpływają na rozwój mowy. Rodzicom przekazywane są wskazówki zawierające informacje o warunkach niezbędnych do prawidłowego kształtowania się komunikacji werbalnej. W przypadku nieprawidłowości (np. zaburzone odruchy niemowlęce np. ssania czy kąsania), podejmowane są działania korygujące nieprawidłowości i stymulujące rozwój mowy.

 

Ma na celu skorygowanie, czyli pozbycie się niepłynności oraz zredukowanie poziomu lęku przy zastosowaniu ćwiczeń rozluźniających, oddechowych, emisyjnych, artykulacyjnych i słuchowych oraz zastosowaniu przedłużonego tempa mowy. Terapia polega na ścisłej współpracy z rodziną pacjenta.

 

Obejmuje ćwiczenia percepcji słuchowej, wzrokowej, sprawności manualnej oraz trening linearnych uporządkowań oraz ujmowania relacji.

 

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci nie umiejących czytać lub mających trudności w czytaniu. Metoda polega na nauce globalnego czytania sylab - głoski wprowadzane są tu w sylabach, a nie w izolacji. Zawsze nadawane jest im znaczenie, które ułatwia dziecku proces zapamiętania materiału i przyspiesza naukę czytania ze zrozumieniem. W przypadku dzieci już czytających, zajęcia usprawniają technikę i podnoszą płynność czytania.

 

Zapraszamy na konsultacje i terapię.
(wskazania do terapii)
 

mgr Aneta Szumska

neurologopeda, pedagog
terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia
certyfikowany terapeuta Metody Krakowskiej

 

mgr Agnieszka Traczyńska

neurologopeda, terapeuta wczesnej interwencji, pedagog
nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

 

mgr Joanna Skowrońska

neurologopeda, surdologopeda, pedagog specjalny
terapeuta pedagogiczny, provider Neuroflow
terapeuta psychomotoryki, terapeuta miofunkcjonalny